Tento web je určen pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace zde prezentované nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tento web potvrzuji, že

jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Dále beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odejít

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Doporučené postupy

Společnost všeobecného lékařství zpracovává garantované doporučené postupy, o které se můžete opírat ve vaší odborné praxi.

Časopis Practicus

Practicus je odborný měsíčník, kde přinášíme nejnovější poznatky a shrnujeme aktuální dění ze společnosti všeobecných lékařek a lékařů.

Odborné pracovní skupiny SVL

SVL sdružuje několik odborných pracovních skupin, s cílem zkvalitnit primární péči napříč Českou republikou. Skupiny se aktivně angažují v tématech jako jsou dostupnost lékařské péče, rozvoj lékařských kompetencí, vzdělávání, podpora vědeckého výzkumu či multidisciplinární týmové spolupráce.

O skupinách

Proč se stát členem SVL?

Členství v SVL poskytuje praktickým lékařům jedinečný přístup k nejaktuálnějším informacím v oboru Všeobecné lékařství, prostřednictvím Doporučených postupů, pravidelného časopisu Practicus i široké škály webinářů, seminářů a konferencí. Členové SVL navíc mají možnost podílet se na rozvoji oboru spoluprací na projektech různých pracovní skupin.

Přihláška do SVL
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací