Tento web je určen pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace zde prezentované nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tento web potvrzuji, že

jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Dále beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odejít

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Kontakty SVL

Koho chcete kontaktovat?

Sekretariát SVL

Linka zabezpečení přeregistrace pacientů od praktického lékaře pro děti a dorost ke všeobecnému praktickému lékaři tel. – 267 184 042.

Členové výboru SVL (volební období 09.11.2022 - 08.11.2026)

Předseda výboru SVL

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

+420 606 602 363byma@lfhk.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Otto Herber

+420 606 600 323o.herber@tiscali.cz
Vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

+420 724 313 186seifert@terminal.cz
Pokladník

MUDr. Pavel Brejník

+420 732 220 616brejnik@sendme.cz
Místopředseda pro profesní záležitosti

MUDr. Igor Karen

+420 772 771 001igor.karen@seznam.cz
Místopředseda pro digitalizaci a IT

MUDr. Cyril Mucha

+420 777 301 681mucha@doktor-mucha.cz
Místopředseda pro vzdělávání

MUDr. Josef Štolfa

+420 602 650 228stolfa@ipvz.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Bartoš

+420 774 234 115bartos.jirka@seznam.cz
Členka výboru

MUDr. Ludmila Bezdíčková

+420 605 584 788bezdickova@ipvz.cz
Člen výboru

MUDr. David Halata

+420 731 826 557halatad@gmail.com
Členka výboru

MUDr. Kateřina Javorská

+420 777 709 291k1.javorska@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.

+420 724 306 124konstackys@seznam.cz
Členka výboru

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836astrid.matejkova@seznam.cz
Členka výboru

MUDr. Dana Moravčíková

+420 724 984 796dana.moravcikova@medicina.cz
Člen výboru

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., LLM

+420 603 279 219bohumil.skala@tiscali.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Šonka

+420 775 328 303dr.sonka@post.cz
Členka výboru

MUDr. Sylva Táborská

+420 606 927 214mudrtaborska@gmail.com

Revizní komise SVL

Předsedkyně revizní komise

MUDr. Lenka Bilková

+420 723 470 778lenkabil@seznam.cz
Členka revizní komise

MUDr. Claudia Ondrušová, MBA

+420 605 406 868ondrusova@ordinace-hlucin.cz
Člen revizní komise

MUDr. Miloš Ponížil

+420 603 439 300milos.ponizil@centrum.cz

Krajští konzultanti

Jihočeský kraj

MUDr. David Bergman

+420 737 340 981david.bergmann@centrum.cz
Jihomoravský kraj

MUDr. Vladimír Marek

+420 605 537 751vldmrk@centrum.cz
Karlovarský kraj

MUDr. Petra Mestická

+420 777 017 334mesticka@volny.cz
Kraj Vysočina

MUDr. Jiří Havránek

+420 603 499 406havranek.j@email.cz
Královéhradecký kraj

MUDr. Ambrož Homola

+420 737 336 784homolaambroz@gmail.com
Liberecký kraj

MUDr. Jan Šindelář

+420 606 494 849ja.sin@volny.cz
Moravskoslezský kraj

MUDr. Josef Olšr

+420 602 647 044josef.olsr@seznam.cz
Olomoucký kraj

MUDr. Helena Stárková

+420 608 060 961starkova.h@seznam.cz
Pardubický kraj

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836astrid.matejkova@seznam.cz
Plzeňský kraj

MUDr. Rudolf Červený

+420 777 238 582rudolfcerveny@seznam.cz
Ústecký kraj

MUDr. Šárka Drbalová

+420 777 299 834sarka.drbalova@seznam.cz
Zlínský kraj

MUDr. Jiří Horký

+420 571 110 519horky.pl@volny.cz

Praha a Středočeský kraj

MUDr. Cyril Mucha

+420 777 301 681 mucha@doktor-mucha.cz

MUDr. Pavel Brejník

+420 732 220 616 brejnik@sendme.cz

Krajští zástupci pro vzdělávání

Jihočeský kraj

MUDr. Ivo Petrášek

+420 775 432 905ivo.petrasek@mensa.cz
Jihomoravský kraj

MUDr. Lucie Rausová

+420 776 765 859ordinace@praktikbrno.cz
Karlovarský kraj

MUDr. Tereza Igazová

+420 608 103 471tereza.igazova@seznam.cz
Kraj Vysočina

MUDr. Michaela Petrová

+420 777 076 153petrova.mudr@seznam.cz
Královéhradecký kraj

MUDr. Kateřina Javorská

+420 777 709 291k1javorska@gmail.com
Liberecký kraj

MUDr. Zuzana Kofferová

+420 604 276 939zuzana.kofferova@seznam.cz
Moravskoslezský kraj

MUDr. Helena Hájková

+420 602 578 382helena.hajkova@volny.cz
Olomoucký kraj

MUDr. Jarmila Ševčíková

+420 607 920 953jarmilars@seznam.cz
Pardubický kraj

MUDr. Lenka Dejdarová

+420 724 264 569l.dejdarova@centrum.cz
Plzeňský kraj

MUDr. Lucie Šefrhansová

+420 608 694 094praktik.blovice@gmail.com
Ústecký kraj

MUDr. Martina Pokorná

+420 604 130 103martinapokorna74@gmail.com
Zlínský kraj

MUDr. David Halata

+420 731 826 557halatad@gmail.com

Praha a Středočeský kraj

MUDr. Jáchym Bednář

+420 602359092 jachbed@seznam.cz

MUDr. Markéta Dyrhonová

+420 606 118 177 marketa.dyrhonova@gmail.com

Pracovní skupiny

DM sekce

MUDr. Igor Karen

+420 606 715 292igor.karen@seznam.cz
Pracovní skupina venkovského lékařství

MUDr. David Halata

+420 731 826 557halatad@gmail.com
Pracovní skupina pro ultrazvuk v primární péči

MUDr. Dušan Zhoř

+420 267 184 042svl@cls.cz
Pracovní skupina pro preventabilní onemocnění

MUDr. Kateřina Javorská

+420 777 709 291k1.javorska@gmail.com
Pracovní skupina pro IT

MUDr. Cyril Mucha

+420 +42 077 730mucha@doktor-mucha.cz

Redakční rada časopisu Practicus

Šéfredaktor

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.

+420 724 306 124konstackys@seznam.cz
Zástupkyně šéfredaktora

MUDr. Dana Moravčíková

+420 602 544 065dana.moravcikova@medicina.cz
Zástupkyně šéfredaktora

MUDr. Jana Vojtíšková

+420 724 352 400janav.doktor@volny.cz
Manažerka časopisu

Hana Čížková

+420 602 360 932seminare.svl@cls.cz
Člen redakční rady

MUDr. Norbert Král

+420 261 132 771norbert.kral@seznam.cz
Členka redakční rady

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836astrid.matejkova@seznam.cz

Další členové redakční rady

viz. Výbor SVL viz. Krajští konzultanti
Adresa redakce
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (Practicus)

Sokolská 31, 120 00 Praha 2

+420 267 184 064www.practicus.eu

Centrum pro správu doporučených postupů (CPD-PL)

Adresa CPD-PL

CDP-PL, sekretariát SVL ČLS JEP
Sokolská 31
120 00 Praha 2

Předseda CPD-PL

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

+420 606 602 363byma@lfhk.cuni.cz
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací