Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Pertuse vakcíny, stav 23/04/2024

23. 4. 2024

Vážená paní doktorko, vážení páni doktoři,

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situaci ve výskytu pertuse a v návaznosti na dosavadní komunikaci si vás dovolujeme informovat vývoji v této otázce.

Aktuální epidemiologická situace je publikována (pravidelně každý týden v pondělí po poledni) na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu černého kašle v ČR - SZÚ | Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze (szu.cz)

Stav vakcín

MZ ve spolupráci s výrobcem a distributorem zajistilo celkem tři mimořádné dodávky vakcín.

  1. 10tisíc vakcín Adacel do ČR z Velké Británie - již dovezeny a distribuovány
  2. 20tisíc dávek Adacel z Kanady – určených pro komerční očkování – již dovezeny a postupně distribuovány poskytovatelům zdravotních služeb dle zadaných objednávek

PIL a rozhodnutí Příbalová informace k neregistrovanému léčivému přípravu ADACEL (avenier.cz)

Tento týden byl zahájen rozvoz vakcín do lůžkových zdravotnických zařízení a ordinací. Objednávky mohly být do určité míry pokráceny, a to o množství, které bylo objednáno do zásoby (příklad, při objednání např. 2tisíc vakcín je reálné, že všechny nebudou v jednom týdnu vyočkovány). Do 100 % bude případná pokrácená objednávka vyřízena z vakcín z Francie. Distributor vyřizuje objednávky dle jejich vzniku, a to od nejstarších. Podle největšího distributora dochází k zavolání každému poskytovali, který objednávku vytvořil k ověření, zda je stále aktuální a následně bude zavezena ve standardní dovážkový den.  

  1. 78tisíc dávek Adacel Polio z Francie jsou na území ČR a v úterý budou výrobcem předávány do skladů distributora. Dle jeho slov vakcíny do zdravotnických zařízení budou rozváženy od čtvrtka, popřípadě pátka tohoto týdne.

Vakcíny do těhotné

Již od pátku 5. 4. 2024 je možné prostřednictvím distributora Avenier distribuce objednat vakcíny pro ordinace praktických lékařů, gynekologických ordinací, očkovacích center a přidružených zařízeních k výhradnímu očkování těhotných. Objednávky je možné provést telefonicky. Vakcíny budou dodány v termínu běžného závozu, pokud není domluveno jinak. Žádáme Vás o podporu očkování nastávajících maminek, jelikož počty naočkovaných jsou stále výrazně nižší, než by bylo žádoucí. Pokud by byl problém s objednávkou, prosíme obraťte se na nás, rádi v rámci našich možností pomůžeme. Vakcína proti černému kašli pro těhotné ženy: postup objednávky (avenier.cz).  Aktuálně z tohoto počtu distribuováno 3 700 dávek vakcín.

Pravidelné očkování dětí

dle sdělení distributora systém pravidelného očkování je plně funkční, očkovacích látek je dostatek a očkování dětí běží dle požadavků pediatrů

Více informací poskytujeme na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Černý kašel – základní informace – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz) či na twitterovém účtu @Hygiena_CZ.

O dalším vývoji vás budeme informovat. Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den. Matyáš

 

Od: Fošum Matyáš, Mgr. <Matyas.Fosum@mzcr.cz>
Datum: pondělí, 8. dubna 2024 v 21:29
Komu: Bezdíčková Ludmila <Ludmila.Bezdickova@ipvz.cz>, Šonka Petr <dr.sonka@post.cz>, ssgcr@ssg.cz <ssgcr@ssg.cz>
Kopie: Pavlovic Josef, Bc. <Josef.Pavlovic@mzcr.cz>, Jakob Ondřej, Mgr. <Ondrej.Jakob@mzcr.cz>, Řežábek Jan, Mgr. <Jan.Rezabek@mzcr.cz>
Předmět: Pertuse, vakcíny, stav

Vážený paní doktorko, vážení páni doktoři,

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu pertuse a přidruženými otázkami si vás dovozuji informovat o postupech MZ.

Aktuální epidemiologická situace je publikována (pravidelně každý týden v pondělí po poledni) na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

 Stav vakcín

MZ ve spolupráci s výrobcem a distributorem zajistilo celkem tři mimořádné dodávky vakcín.

  • První mimořádné dodání cca 10tisíc vakcín Adacel do ČR již dorazilo z Velké Británie.
  • Tento týden bude do ČR odesláno 20tisíc dávek Adacel z Kanady, které nadcházející týden budou podstupovat proces proclení, propuštění a následnou distribuci distributory. Link níže směřuje k rozhodnutí o dočasném povolení neregistrovaného LP Adacel.

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku ADACEL s údaji uvedenými na vnějším a vnitřním obalu a v příbalové informaci v jiném než českém jazyce – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)

https://www.sukl.cz/leciva/informace-o-povoleni-pouzivani-neregistrovaneho-leciveho-19

  • Třetí mimořádné dodání bude registrovaného LP Adacel Polio z Francie ve výši 78tisíc dávek. Jedná se cizojazyčnou verzi (již schválenou SUKL) se shodným SUKL kódem. Očekáváme, že nejpozději nadcházejí týden bude zahájen převoz do ČR následné předání distributorovi.

Tyto mimořádné dodávky jsou určeny pro zajištění pravidelného očkování dětí a dále pro komerční očkování dospělých, včetně očkování těhotných žen.

Níže také přikládáme stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování (nejen) těhotných proti černému kašli: Očkován... | Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (cls.cz) Pozornost prosím věnujte mj. pasáži: „Klinickými studiemi případů a kontrol byla potvrzena bezpečnost aplikace kombinované vakcíny proti pertusi, záškrtu, tetanu a poliomyelitidě v těhotenství, bez poškození očkované ženy a bez poškození plodu-novorozence.

Odstup od předchozího očkování proti tetanu je uveden zde Vakcinace.eu - Jak přeočkovat černý kašel - odstupy od očkování proti tetanu

Vakcíny do těhotné

Již od pátku 5. 4. 2024 je možné prostřednictvím distributora Avenier distribuce objednat vakcíny pro ordinace praktických lékařů, gynekologických ordinací, očkovacích center a přidružených zařízeních k výhradnímu očkování těhotných. Objednávky je možné provést telefonicky. Vakcíny budou dodány v termínu běžného závozu, pokud není domluveno jinak. Žádáme Vás o podporu očkování nastávajících maminek, jelikož počty naočkovaných jsou stále výrazně nižší, než by bylo žádoucí. Pokud by měli otázky, prosíme obraťte se na nás, rádi v rámci našich možností pomůžeme (ovz@mzcr.cz) . Vakcína proti černému kašli pro těhotné ženy: postup objednávky (avenier.cz)

Pro mezidobí, než bude zajištěno dodání výše uvedených vakcín z Kanady a Francie je určeno pro kohortu těhotných 6 tisíc vakcín, tyto počty můžou být při poptávce převyšující nabídku operativně navýšeny v řádů dnů.

Ministerstvo zajistilo mimořádné dodání více než 110 tisíc vakcín proti černému kašli. Očkování pro děti a těhotné ženy je zajištěno. Vakcíny pro ostatní dospělé dorazí příští týden – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz)

Více informací poskytujeme na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Černý kašel – základní informace – Ministerstvo zdravotnictví (gov.cz) či na twitterovém účtu @Hygiena_CZ.

Děkuji za naši spolupráci a přeji příjemný den. Matyáš Fošum

Matyáš Fošum
Odbor ochrany veřejného zdraví

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 602 766 429
mail: matyas.fosum@mzcr.cz; www.mzcr.cz

Poslat na e-mail
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací