Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Portál opendatalab - nabídka očkování

15. 5. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

za účelem zpřístupnění očkování všem pacientům včetně neregistrovaných a možnosti výpomoci jednotlivých ordinací jsme se ve spolupráci s MZČR rozhodli obnovit portál opendatalab https://praktici.ockovani.opendatalab.cz/nabidky sloužící ke zveřejnění nabídky očkování jednotlivými ordinacemi praktických lékařů.

K čemu by měl sloužit?

 • Nabídka očkování ordinacemi VPL v jednotlivých krajích ochotných očkovat i neregistrované pacienty
 • Zvýšení dostupnosti vakcinace v krajích
 • Možnost spolupráce mezi ordinacemi při očkování vakcínami, které neaplikujeme tak často (proti pásovému oparu, neštovicím, vzteklině, meningokokům, 20valentní vakcínou proti pneumokokovým nákazám, pertusi, břišnímu tyfu ...)
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o tom, kde jsou vakcíny dostupné
 • Zvýšení proočkovanosti populace zvláště se zaměřením na očkování proti pertusi, chřipce a pneumokokovým nákazám

Kde bude odkaz na výstup sdílen?

 • Na webových stránkách SVL, SPL a MZČR
 • Na webových stránkách jednotlivých ordinací VPL

Jsou zdrojová data v bezpečí?

 • Ano, do Vašeho přístupu nemají přístup jiní uživatelé
 • Lze kdykoliv aktualizovat
 • Lze kdykoliv zrušit
 • Přístup pro lékaře je oddělen od tabulky viditelné pro veřejnost

Proč teď, když vakcíny proti pertusi nejsou ještě dostupné?

 • Je třeba vytvořit strukturu pro nabídku očkování s předstihem
 • Bude možné nabízet očkování i proti dalším infekčním nemocem
 • Je třeba dát veřenosti vědět, kde jsou dostupné vakcíny pro těhotné (kdo očkuje v každém kraji) a nejvíce rizikové pacienty
 • Dle předběžné informace dorazí očkovací látka Adacel v dostatečném množství z Kanady do ČR příští týden, většině VPL se tedy dostane v týdnu od 27.4.2024
 • Do tabulky lze zadat i jen informaci, že plánujete očkovat i neregistrované pacienty, informce prezentované veřejnosti (např. telefon, odkaz na web, forma objednání k očkování) si volí každá ordinace sama

Jak se registrovat jako ordinace:

 • Odkaz na stránku pro očkující ordinace https://praktici.ockovani.opendatalab.cz/praktici_admin
 • Zde je třeba se buď registrovat – zadáním kódu ordinace, nebo IČO do okna:
 • Ukáže se heslo, které už nelze vyvolat – pokud dojde k jeho zapomenutí, je třeba napsat e-mail.
 • Po registraci je možné se přihlásit do okna vpravo:
 • Následně se už jen zapíše stav vakcín
 • K aktualizaci na hlavním webu dochází přes den každých 10 minut – není to okamžité

Za spolupráci velmi děkujeme Markovi Sušickému (autor portálu) a celému týmu pro očkování MZČR.

Se srdečným pozdravem, za SVL ČLS JEP a SPL ČR,

MUDr. Ludmila Bezdíčková

Poslat na e-mail
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací