Tento web je určen pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace zde prezentované nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tento web potvrzuji, že

jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Dále beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odejít

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Seznamte se s podmínkami členství a vyplňte registrační formulář

Podmínky členství

  • Členstvím v SVL se stáváte také členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
  • Členství může získat lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli SVL a ČLS JEP, z.s.
  • Zaplacení členského poplatku 1 500 Kč (pokud jste již členem ČLS JEP nebo jakékoliv její členské společnosti platíte snížený poplatek 1 000 Kč).

Registrační formulář


Pokud splňujete výše uvedené parametry a souhlasíte s podmínkami, tak pro přihlášení do SVL stačí vyplnit tento formulář.

1. Vyplňte osobní údaje


2. Nechte nám na sebe kontakt


3. Trvalé bydliště

4. Pracoviště


5. Souhlasy

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací