Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Global Evidence Summit 2024 (GES 2024)

Akce jiné organizace

Praha

10.-13. září 2024

Global Evidence Summit (GES) 2024 je mezinárodní summit, na němž se každé čtyři roky schází přední světové organizace v oblasti Evidence-Based Practice. Cílem summitu je vytvoření platformy pro diskusi o zásadních otázkách napříč odvětvími, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání, sociální spravedlnost, životní prostředí či klimatické změny.

Přihlásit se
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací