Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Webcast – Aktuality v infekčním lékařství: pertuse, mykoplazmová pneumonie, diftérie

Akce jiné organizace

1.-30. duben 2024

Přihlásit se
Určeno pro:
praktické lékaře, internisty, chirurgy, pediatry, gynekology-porodníky, farmaceuty.
 
Tématické celky:
Gynekologie a porodnictví, Chirurgické obory, Interní obory, Pediatrické obory, Praktické lékařství, Farmaceutické obory
 
Vedoucí:
MUDr. ŠTEFAN Marek, MBA
 
Instruktor(ka) vzdělávací akce:
Petra Voženílková
E-mail: petra.vozenilkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 456
 
Kmenový základ:
Není
 
Program:
Aktuality k pertusi (60 minut) Mycoplasma pneumoniae a další agens atypických pneumonií (60 minut) Aktuality k diftérii (60 minut)
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací