Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


XXX. jarní setkání LOKET 2024 Memoriál prof. Miroslava Rysky a 22. Postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Akce jiné organizace

Loket u Karlových Varů

5.-5. duben 2024

Kontroverze v léčbě nádorů žaludku a limity multidisciplinárního týmu Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, akce je ohodnocena 6 kredity.

Přihlásit se
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací