Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Redakční rada časopisu Practicus

Šéfredaktor

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.

+420 724 306 124

konstackys@seznam.cz

Zástupkyně šéfredaktora

MUDr. Dana Moravčíková

+420 602 544 065

dana.moravcikova@medicina.cz

Zástupkyně šéfredaktora

MUDr. Jana Vojtíšková

+420 724 352 400

janav.doktor@volny.cz

Manažerka časopisu

Hana Čížková

+420 602 360 932

seminare.svl@cls.cz

Člen redakční rady

MUDr. Norbert Král

+420 261 132 771

norbert.kral@seznam.cz

Členka redakční rady

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836

astrid.matejkova@seznam.cz

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací