Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Výbor SVL

Předseda výboru SVL

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

+420 606 602 363

byma@lfhk.cuni.cz

Místopředseda

MUDr. Otto Herber

+420 606 600 323

o.herber@tiscali.cz

Vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční aktivity

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

+420 724 313 186

seifert@terminal.cz

Pokladník

MUDr. Pavel Brejník

+420 732 220 616

brejnik@sendme.cz

Místopředseda pro profesní záležitosti

MUDr. Igor Karen

+420 772 771 001

igor.karen@seznam.cz

Místopředseda pro digitalizaci a IT

MUDr. Cyril Mucha

+420 777 301 681

mucha@doktor-mucha.cz

Místopředseda pro vzdělávání

MUDr. Josef Štolfa

+420 602 650 228

stolfa@ipvz.cz

Člen výboru

MUDr. Jiří Bartoš

+420 774 234 115

bartos.jirka@seznam.cz

Členka výboru

MUDr. Ludmila Bezdíčková

+420 605 584 788

bezdickova@ipvz.cz

Člen výboru

MUDr. David Halata

+420 731 826 557

halatad@gmail.com

Členka výboru

MUDr. Kateřina Javorská

+420 777 709 291

k1.javorska@gmail.com

Člen výboru

MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.

+420 724 306 124

konstackys@seznam.cz

Členka výboru

MUDr. Astrid Matějková

+420 723 462 836

astrid.matejkova@seznam.cz

Členka výboru

MUDr. Dana Moravčíková

+420 724 984 796

dana.moravcikova@medicina.cz

Člen výboru

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., LLM

+420 603 279 219

bohumil.skala@tiscali.cz

Člen výboru

MUDr. Petr Šonka

+420 775 328 303

dr.sonka@post.cz

Členka výboru

MUDr. Sylva Táborská

+420 606 927 214

mudrtaborska@gmail.com

Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací