Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Organizační struktura

MUDr. Igor Karen

  • předseda DM sekce SVL ČLS JEP

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

  • místopředseda DM sekce SVL ČLS JEP

MUDr. Zdeněk Hamouz

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP (pro Čechy)

MUDr. Dana Moravčíková

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP (pro Moravu)

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP

MUDr. Petr Šonka

  • člen vedení DM sekce SVL ČLS JEP
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací