Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Organizační struktura

MUDr. Kateřina Javorská

  • předsedkyně Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění
  • Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové

MUDr. Pavel Borský, PhD.

  • člen vedení Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění SVL ČLS JEP
  • Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové

MUDr. Markéta Pfeiferová

  • členka vedení Pracovní skupiny pro preventabilní onemocnění SVL ČLS JEP
  • Ústav pro zdravotní gramotnost a 1.LF UK
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací