Jste lékař?

Část tohoto webu obsahuje informace, které nejsou určeny pro laickou veřejnost, pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a šíření těchto informací mezi veřejnost nese svá rizika a důsledky.

Lékařem je myšlen zdravotnický odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osoba oprávněna předepisovat léčivé přípravky nebo osoba oprávněna léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že

Nejsem lékař

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Organizační struktura

MUDr. David Halata

  • předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
  • zástupce EURIPA

MUDr. Karel Janík

  • čestný předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP

MUDr. Jan Kovář

  • zástupce předsedy Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
  • zástupce EQUiP

MUDr. Cyril Mucha

  • člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
  • zástupce ÚVL 1. LF UK

MUDr. Kateřina Javorská

  • člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
  • zástupce EURACT

MUDr. Dušan Zhoř

  • člen vedení Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací