Tento web je určen pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace zde prezentované nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Vstupem na tento web potvrzuji, že

jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat. Dále beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Odejít

Na jaký e-mail si přejete odkaz poslat?


Pracovní skupina pro IT

Činnosti a cíle

Pracovní skupina pro IT Společnosti všeobecného lékařství (SVL) je nově vzniklá skupina, která se specializuje na racionální rozvoj a propojení informačních technologií s potřebami a praxí všeobecných praktických lékařů.

Cíle a poslání:

  • Podpora IT ve všeobecném lékařství: Pracovní skupina se soustředí na zavádění a rozvoj IT technologií ve všeobecné lékařské praxi, tak aby se zvýšila efektivita, bezpečnost a kvalita péče o pacienty.
  • Vzdělávání: Snaží se poskytovat školení a vzdělávací materiály pro lékaře, připravovat odborná sdělení, praktické návody, doporučené postupy, tak aby mohly být IT efektivně využívány.
  • Komunikace a spolupráce: Snaží se poskytovat školení a vzdělávací materiály pro lékaře, připravovat odborná sdělení, praktické návody, doporučené postupy, tak aby mohly být IT efektivně využívány.
  • Komunikace a spolupráce: Pracovní skupina slouží jako komunikační platforma mezi lékaři, IT specialisty, státními úřady a dalšími zúčastněnými stranami.
  • Standardizace a interoperabilita: Pracuje na vytvoření standardů pro softwarová řešení tak, aby byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita a bezproblémová výměna dat.
  • Analýza potřeb: Skupina analyzuje potřeby všeobecných lékařů v oblasti IT a na základě toho navrhuje změny a inovace.
  • Zastupování zájmů:Zastupuje zájmy praktických lékařů v jednáních s výrobci IT, zdravotními pojišťovnami a státními institucemi.
  • Testování a hodnocení: Skupina testuje a připomínkuje nové IT produkty a služby a hodnotí je z pohledu jejich užitečnosti a efektivity pro lékařskou praxi.

Výzvy:

  • Ochrana dat: Jednou z klíčových výzev je zajistit ochranu a dostupnost aktuálních osobních a zdravotních dat pacientů v souladu s právními předpisy.

Z naší práce

Nenalezeny žádné aktuality

Více podobných článků

Organizační struktura

MUDr. Cyril Mucha

  • předseda pracovní skupiny pro IT

Staňte se členem Pracovní skupiny pro IT

Členy jsou především praktičtí lékaři, členi SVL ČLS JEP, kteří mají zájem o IT a chtějí se podílet na jeho rozvoji v lékařské praxi.

Chci se stát členem
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací